Coldamuitnodiging

EXPOSITIE KUNSTZENTRUM COLDAM, Leer Opening 16 juli 2017
Het was eindelijk zover! Artcetera start de viering van haar 10 jarig jubileum met een feestelijke opening van de jubileumexpositie in Kunstzentrum Coldam in Leer.

De Nederlanders Gemma en Vincent van Leeuwen hebben een prachtig kunstcentrum ondergebracht in hun monumentale boerderij aan de Coldamerstrasse 8.

Binnen een paar dagen hebben ze alle kunstwerken een plek gegeven. Zowel in de stal als op de eerste verdieping kwam ons werk zeer goed tot zijn recht.

De opening was een feestelijk gebeuren met zon, muziek en sprekers. Alice Koopmans droeg een gedicht voor en er kwamen heel veel mensen genieten van de expositie. De gastexposanten uit Denemarken met hun werk ‘Handsexpression” en Margreeth Burmann met haar installatie kregen een prominente plek binnen toegewezen. Jan Reemeyers paard torende buiten boven alles uit.

 

EXPOSITIE Galerie DE ROOS VAN TUDOR, Leeuwarden

Opening 2 september 2017
Vanuit Coldam transporteerden we al ons werk met een bus naar De Roos van Tudor in Leeuwarden. Elibert, het prachtige paard van Jan Reemeyer moest met behulp van twee snel opgetrommelde sterke mannen in de galerie in elkaar worden gezet. Omdat de ruimte in Leeuwarden kleiner is dan die in Leer maakte Anita van Os haar keus van wat zij wilde

exposeren. Wij waren heel erg tevreden met het resultaat. De expositie luidde het begin van haar galerie seizoen in en de Friese dichter en schrijver Eeltsje Hettinga opende de tentoonstelling met een prachtig bevlogen verhaal over Fernweh:

Hij citeerde oa twee spreuken.

- Uit de stationshal van Leeuwarden:

"De minsken wolle ornaris wêze hwêr’t se net binne". (De mensen willen doorgaans daar zijn waar ze niet zijn)

- Van kunstenaar Bas Jan Ader:

"Here is always somewhere else" 

____

 

EXPOSITIE in de Faculteit beeindigd

Een jaar lang waren 16 kunstwerken van Artcetera te zien in de faculteit Medische Wetenschappen van het UMC, Groningen. We toonden er diverse grote werken aan de gebruikers van het pand. Het was fijn alles zo lang bij elkaar te kunnen zien.

 

ARTCETERA

NIEUWSBRIEF 7 december 2017

 

PERSBERICHTEN

- Ostfriesen-Zeitung 12-07-2017

- Rheinlander Zeitung 18-07-2017

- Leeuwarder Courant 29-09-2017